Známe postupující do OK

Ve školním kole olympiád z českého jazyka se sešla velmi početná konkurence. Čtěte zde.

Uspět ve školním kole nebylo letos vůbec jednoduché, protože soutěže se zúčastnilo celkem 32 žáků z 8. a 9. tříd. Nejdříve měli 60 minut na jazykovou část, po ní následovala taktéž šedesátiminutová část slohová letos se zadáním: Tomu říkám překvapení, volný slohový útvar, próza.

Uvádíme pořadí pouze na prvních místech, dále byly rozdíly nepatrné.

  1. místo Nicole Ther 9.A
  2. místo Filip Konečný 9.B

3. – 4. místo: Beáta Valtrová 9.A a David Renelt 9.C

5. – 6. místo: Anna Albrechtová 9.A, Eliška Látalová 9.A

7. – 8. místo: Ema Rinnová 9.B, Anna Škvorová 9.B

9. – 11. místo: Matěj Vrzal 9.C, Kateřina Solničková 9.C, Veronika Dvořáková 9.A

První dva postupují do okresního kola, ale blahopřejeme všem, kteří se zúčastnili, přemýšleli o jazyce a tvořili text.

Jana Klimtová a Radka Habešová