Ze školní lavice kolem světa za jeden týden

V týdnu od 8. 9.  do 12. 9. navštívilo naši školu sedm studentů v rámci projektu EDISON (http://www.aiesec.cz/skoly/edison). Studenti byli posluchači vysokých škol různého zaměření a přijeli k nám z Austrálie, Egypta, Ruska, Srbska, Kolumbie, Indie a  Filipín. Cílem projektu bylo seznámit děti s odlišnými kulturami, zvyky a situací v různých zemích. Studenti asistovali v některých hodinách ve 4. až 9.  třídách. Příprava byla dosti složitá a probíhala už během prázdnin, kdy si naši žáci užívali ještě dny volna.

Ale vyplatilo se to! Studenti byli pečlivě připraveni a na svých hodinách prezentovali své země z pohledu zeměpisného, přírodopisného, kulturního. Dokonce tu probíhal i projekt porovnání slovanských jazyků ( Srbsko, Rusko, Česká republika). Odpoledne ve volných chvílích měli stážisté program organizovaný našimi učiteli, kterým za to patří dík.

Ve čtvrtek se povedla i zahradní slavnost s ochutnávkou národních jídel, která zahraniční studenti sami připravili a naši žáci zase donesli ukázku těch našich. Slavnost se málem kvůli nepříznivé předpovědi počasí nekonala, což by byla velká škoda. Všichni přítomní měli možnost ochutnat někdy i jídla, která nikdo z nás v životě nejedl.

Podle nadšeného chování dětí lze usoudit, že na tento týden nikdo z nich, ale ani z našich učitelů nezapomene a i stážisté byli nadšeni bezprostředností dětí a jejich přátelským chováním. A co nám to přineslo? Spoustu zážitků, nových informací, nových kontaktů a v neposlední řadě  jsme si také procvičili angličtinu. I menší děti o přestávkách nadšeně obletovaly sympatické cizince, všichni se bezprostředně bavili s našimi vzácnými hosty. Vzhledem k tomu, že program skončil těsně před uzávěrkou tohoto čísla, není možnost dát zde prostor i žákům naší školy, aby mohli tuto nevšední akci sami popsat. Proto se můžete již nyní těšit na příští vydání tohoto časopisu, kde budete mít možnost seznámit se s jejich konkrétními zážitky, které jsem ani já sama nemohla postřehnout, neboť jich bylo skutečně hodně.

H. Kráslová

191