Září ve 4. oddělení družiny

se neslo na mořských vlnách. Přesvědčte se zde.