Zápis do 1. ročníku – seznam přijatých dětí

Seznam přijatých dětí a dětí s odkladem školní docházky naleznete zde.