Zápis do 1. ročníku

proběhl v úterý 10. dubna 2018. Seznam registračních čísel přijatých dětí najdete zde.