Zájmové kroužky

Došlo ke změně času u kroužku – Němčina pro začátečníky.
Více informací o nabízených kroužcích naleznete zde.