Zahraniční stážisté budou pomáhat s výukou

V týdnu od 8. 9. navštíví naši školu sedm studentů v rámci projektu EDISON.

Studenti jsou posluchači vysokých škol různého zaměření a jsou z Austrálie, Egypta, Ruska, Srbska, Kolumbie, Indie a z Filipín. Cílem projektu je seznámit děti s odlišnými kulturami, zvyky a situací v různých zemích. V neposlední řadě si děti také procvičí angličtinu. Studenti budou asistovat v některých hodinách ve 4. až 9. třídách. Na čtvrtek 11. 9. plánujeme v případě pěkného počasí zahradní slavnost v prostorách školních pozemků s ochutnávkou národních jídel. Bližší informace podáme začátkem příštího týdne.