Žáci pátého ročníku si vyzkoušeli práci autora

Žáci pátého ročníku si vyzkoušeli práci autora obrázkového slovníku v anglickém jazyce.
Vytvořili jednu stranu na téma Housing. Zde si můžete prohlédnout „A dining room“ a „A bedroom“, tyto projekty byly vytvořeny během dvou vyučovacích hodin.
Michaela Srpová
Nováček