Žáci pátého ročníku si vyzkoušeli práci autora

Žáci pátého ročníku si vyzkoušeli práci autora obrázkového slovníku v anglickém jazyce.
Vytvořili jednu stranu na téma Housing. Zde si můžete prohlédnout “A dining room” a “A bedroom”, tyto projekty byly vytvořeny během dvou vyučovacích hodin.
Michaela Srpová
Nováček