Žáci 8. ročníku předali výtěžek z Dětského vánočního jarmarku

Alžbětce a Zdislavě Přádkovým, které nás přijely s rodiči a mladší sestřičkou navštívit. V pátek 18. ledna jsme tak měli možnost osobně se s oběma dívkami setkat a s velikou radostí jim předat peněžní dar v hodnotě 24 520,- Kč. Více zde.