Zábavné experimenty

Ve spolupráci s Dobřichovickým Domkem nabízíme nově kroužek chemie i pro žáky
8. a 9. ročníků. Více zde.