Výtvarná výchova v 6. třídách

Kubismus, technika zentangle, lidská postava, skupinová práce …
V průběhu 1. pololetí jsme vytvořili různá výtvarná díla. Na podzim jsme se seznámili s kubismem a výsledkem byly Dýně podle Picassa. Podzimní listy jsme ztvárnili pomocí techniky zentangle. Lidskou postavu by pro nás bylo těžké nakreslit, zábavnější bylo se obkreslit a pracovat ve skupině. Inspirovali jsme se abstraktním uměním, pracovali s temperami, pohráli si s teplými a studenými tóny a na světě byla Abstraktní kompozice. V prosinci nebylo po sněhu ani památky, ale Zimní krajina ho nahradila alepoň na obrázcích kreslených zmizíkem do inkoustu. A víte, co je op-art? My už ano! Nakreslili jsme obloučky, vybarvili je a iluze optického klamu nás překvapila. V op-artu budeme pokračovat, nakreslíme ruku ve 3D.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.