Výtěžek z Vánočních trhů

jsme slavnostně předali Anežce. Více zde.