Výsledky SCIO testování

V prosinci proběhly v devátých třídách Scio testy z AJ. Zúčastnilo se jich 43 našich žáků a celkově bylo dosaženo nadprůměrných výsledků. Testy byly hodnoceny na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Více zde.

Standardizované očekávání na konci základní školy je stanoveno na úroveň A2.

B1 je úroveň stanovená na konci střední školy, odpovídá tedy úrovni maturity.

Z grafu je patrné, že více než polovina žáků naší školy je v deváté třídě na úrovni maturity. Pouhých pět procent testovaných žáků nedosahuje očekávané úrovně A2 a stejně tak i na opačném pólu (úroveň C1) se nachází pět procent žáků.

Za tým angličtinářek zpracovala Kateřina Hejná.