Vyhodnocení ankety pro rodiče 2015

naleznete zde.  

Informace o grantu na doprovázení dětí naleznete zde.