Výběr střední školy a dni otevřených dveří

Při mapování a zjišťování možností o Vašem dalším studiu můžete najít mnoho užitečných informací na následujících webových stránkách:

Úřad práce pro Prahu-západ: Mgr. Lenka Konopková, tel. 950 152 305

Dobrovského 1278/25
Praha 7
IPS@pz.mpsv.cz

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání
Podskalká 19, Praha 2, tel.: 224 910 372

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání  www.cermat.cz
Testy k přijímacím zkouškám
www.scio.cz
Přijímací zkoušky nanečistowww.zkousky-nanecisto.cz

Rozpis dnů otevřených dveří najdete i na portálu www.stredniskoly.cz
Ke konzultaci ohledně výběru střední školy je Vám k dispozici naše školní psycholožka Mgr. Jana Pelinka Doksanská nebo výchovná poradkyně.