Všem žákům přejeme

do nového školního roku hodně nadšení, úspěchů a radosti z poznávání.