Všem žákům přejeme

do nového školního roku hodně úspěchů a radosti z poznávání.