Vidíme, slyšíme, cítíme …

V 5.C měly děti za úkol vytvořit ve skupinách výukový plakát o pěti smyslech člověka. Více zde.