Velvet Revolution

V rámci projektového dne jsme v osmém ročníku vytvořili projekt VELVET REVOLUTION. Jeho cílem bylo připomenout si 30. výročí revolučních událostí listopadu 1989 a zároveň o nich napsat a mluvit v cizím jazyce. Více zde.

Propojili jsme hned několik předmětů najednou – anglický jazyk, dějepis, občanskou výchovu a informatiku.

Na projektu žáci pracovali tři vyučovací hodiny na počítačích (kritéria zde). Nejdříve shlédli prezentaci o historii sametové revoluce v češtině s vysvětlením. V hodinách českého jazyka, občanky, dějepisu, ale i hudební výchovy se toto téma probíralo také. V angličtině bylo naším úkolem shrnout naše znalosti a napsat o nich.

„Překládali jsme revoluční hesla.“

„Poprvé jsme si zkusili on-line nástroje.“

„Projekty jsme ústně prezentovali před třídou.“

Lucie Wladařová