Vedení školy

ZŠ Dobřichovice
5. května 40
252 29 Dobřichovice
okr. Praha západ

IČ: 47003057
DIČ: CZ47003057
ID DS: 8yz4sq7

Ředitel školy

Zástupce ředitele pro 2. stupeň

Zástupce ředitele pro 1. stupeň


Hospodářské oddělení

Sborovny

  • 1. stupeň tel.: 257 711 264
  • 2. stupeň tel.: 257 712 649

Provoz


Účetní

Školní jídelna

Školní družina


Výchovné poradenství

Protidrogový koordinátor a metodik prevence

Školní psycholog


Školní speciální pedagog

Pověřenec pro ochranu osobních údajů