V úterý se u nás zapisovalo


V úterý u nás proběhl zápis do prvních tříd. Bylo zapsáno 105 dětí.
O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. V seznamech přijatých a nepřijatých dětí nebudou uváděny děti jmény, ale svými registračními čísly. Seznamy budou vyvěšeny od 19.2. 2016 na vstupních dveřích I. a II. stupně a na webových stránkách školy.
Rozhodnutí o nepřijetí bude rodičům zasláno písemně. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá.