Vánoční zpívání

V úterý 19. 12. se na prvním stupni konalo již tradiční vánoční zpívání. Tentokrát se děti naučily a vystoupily s koledami z Moravy. Více zde.

Děti z třídy S naši slavnost zahájily tím, že probudily stromeček  a pak již vystoupily všechny třídy. Atmosféra byla báječná a všechna vystoupení se povedla!

Nakonec jsme si všichni společně zazpívali Nesem Vám noviny.

Petra Mejstříková Sulková