Vánoční zpívání

Záznam tradičního představení žáků prvního stupně ve dvoraně.