Vánoční ladění na hodinách AJ

Naše rodilá mluvčí Madison si připravila pro žáky 2. stupně krásné vánoční hodiny, které se nesly v atmosféře pohody, ale i velkého pracovního nasazení.

Děti pracovaly s textem, poslouchaly a doplňovaly požadované informace, diskutovaly o rozdílech oslav Vánoc u nás a v anglicky mluvících zemích.

Nejen hodiny s rodilou mluvčí měly zvláštní a ojedinělou atmosféru – byla to i hodina s mottem Children teach children, kterou si připravila skupina  4. AB pro své spolužáky. Jednalo se o opakování celého bloku od září, děti si zopakovaly slovní zásobu, zahrály hry a dokonce se proměnily v hudební orchestr. Na závěr si děti společně zazpívaly koledy, které i nahrály, aby rodičům zprostředkovaly celou atmosféru – video je zde:

Třetí třídy vyměnily třídu za aulu, aby se jim pracovalo netradičně ve skupinkách. Žáci měli možnost využít celý prostor na nácvik komiksu a scénky.

Fotky jsou zde.

Dokonce i v kroužku Hrátky s AJ děti dostaly svůj první dárek – na závěr hodiny si mohly vyzkoušet, zda v pohádce pochytí alespoň nějaké to naučené slovíčko.

Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce.

Kateřina Hejná