V posledním školním týdnu

se již tradičně uskutečnil branný a sportovní den. Pořízení fotodokumentace z obou akcí jsme letos svěřili našim čerstvým absolventům. Nahlédněte do alb Denisy Hlaváčkové a Jonáše Tuháčka.