ÚSTNÍ KOLO OLYMPIÁDY v anglickém jazyce

… úplně poprvé online. Ve čtvrtek 14. ledna v odpoledních hodinách proběhlo ústní kolo Olympiády přes Teams. Účastnilo se ho patnáct soutěžících v kategorii I A (6. a 7. třídy) a stejný počet v kategorii II A (8. a 9. třída). Více zde.

Tříčlenná porota hodnotila u každého soutěžícího slovní zásobu, gramatiku, výslovnost, plynulost a dostatečnou souvislost mluveného projevu s vylosovaným tématem. Každý soutěžící mluvil po dobu dvou minut.

Všech třicet soutěžících předvedlo skvělý výkon.

Kategorie I A:

1. místo    Siers Tiana 6. B

2. místo    Musialek Jan 7. B

3. místo    Fechterová Elizabeth 7. B

Kategorie II A:

1. místo    Valtonen Katja 9. A

2. místo    Tuháček Jáchym 9. A

3. místo    Mašita Karel 9. A

Všem gratulujeme!!!

Lucie Wladařová, Kateřina Kubásková, Hylda Součková