Ukončování školního roku

Dle pokynu MŠMT mezi 22. červnem a 26. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například předání vysvědčení, závěrečné focení třídy, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem, vybírání učebnic a další třídnické práce apod. Akcí se budou při dodržení hygienických zásad moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

Předávání vysvědčení bude probíhat v pátek 26. 6. 2020 dle pokynů třídního učitele.