Učíme se myslet kriticky


titulka
Jak? To se dozvíte zde.
Děti z 5. B si v hodině literární výchovy poprvé vyzkoušely jednu z metod kritického myšlení, a to takzvané křídové (v případě naší moderní školy již fixové) mluvení. Kdo pochopil význam citátu a měl zájem se s ostatními o svůj nápad podělit, nechal za sebe tentokrát  “promluvit” fix. Touto metodou se děti učí přemýšlet nad smyslem sdělení, tříbí si myšlenky a učí se argumentovat.