Učení hrou

V hodinách přírodovědy se žáci 4.C učí o vlastnostech látek. Více zde.