Týden 3.9. – 7.9.2018

poSlavnostní zahájení školního roku 2018/2019 (1 vyučovací hodina)
út2. – 5. třída: Třídnické hodiny
Škola za první republiky – výstava (7.AB)
8.05 – 12.40 Werichova vila – Workshop V+W (9.A)
9.00 – 13.35 Werichova vila – Workshop V+W (9.C)
8.05 – 12.40 Projektový den – Osobnostní a sociální výchova (6.AB, 8.ABC, 9.B)
17.00 – 18.00 Studijní zájezd Cambridge – schůzka pro rodiče
17.00 Třídní schůzky 1. tříd
st9.45 – 10.00 schůzka pro žáky – studijní zájezd Cambridge
8.05 – 12.40 Projektový den – Osobnostní a sociální výchova (6. – 9. třída)
čt8.05 – 12.40 Werichova vila – Workshop V+W (9.B)
Ostatní třídy se učí podle rozvrhu hodin. 
8.9. – 14.9.Studijní zájezd do Cambridge
9.9. – 16.9.Projekt Edison – pobyt zahraničních studentů