Týden 14. 12. – 18. 12. 2020

PREZENČNÍ VÝUKA 
1. stupeň, 7. AB, 8. a 9. ročník 
po 14. 12.8.05 – 8.50 SCIO testy – AJ (9. B)
út 15. 12. 8.05 – 09.45 SCIO testy – OSP (9. B)
 11.00 – 11.45 SCIO testy – AJ (9. A)
DISTANČNÍ VÝUKA 
6. ročník    PDF      Word 
         7. C   PDF      Word