Tříkrálové zpívání

V pondělí 6. ledna připravily děti ze Školního klubu “Tříkrálový koncert” pro žáky ze školní družiny. Koncert se konal v Aule na 1. stupni. Žáci ze 4. ročníku nacvičili společně koledu Tři králové. Více zde