Třídění a recyklace odpadů

Naše škola již několik let věnuje pozornost problematice třídění a recyklování odpadu.

Ve všech třídách jsou nádoby na směsný odpad, na papír a na plasty. Dvakrát týdně – ve středu a pátek si žáci vyprazdňují barevné nádoby na plasty a papír do větších kontejnerů v suterénu, o které se starají jednotlivé třídy vždy jeden měsíc a sebraný vytříděný odpad odnášejí do obecních kontejnerů. V suterénu je i umístěna menší nádoba na použité baterie.

V rámci projektu Pomozte Popelce žáci z IX.A a IX.B v listopadu 2010 při informatice zjišťovali, jak třídí odpady domácnosti žáků 5. až 9. tříd naší základní školy. Výsledky statistického šetření jsou zde