Třeťáci v akci – „Last lesson“

Poslední hodinu angličtiny jsme si užili! Luštili jsme křížovku, řešili osmisměrku zaměřenou na členy rodiny a opakovali číslovky. V lavici jsme neposeděli. foto