The enviroment by year 8

V osmém ročníku jsme si povídali a četli o životním prostředí, které bylo tématem páté lekce. Šlo hlavně o přírodní katastrofy, které byly způsobené námi lidmi. Více zde.