Testování Scio v 9. ročníku

Jako každý školní rok se 9. ročník naší školy účastnil národního testování společnosti SCIO. Letos tomu nebylo jinak, a tak v listopadu usedli deváťáci k počítačům, aby předvedli svoje vědomosti. Více zde.

Poslední roky měly výsledky našich žáků stoupající tendenci, nicméně letos jsme byli v úplně jiné situaci díky odlišné formě vzdělávání, a to v podobě distanční výuky. Ve výsledcích se měla tedy odrazit kvalita výuky na dálku naší školy.

Celkem se testování zúčastnilo 11.013 žáků základních škol a gymnázií z celé republiky. Toto testování má za úkol zajistit porovnání s ostatními a získat kvalitní a nestrannou zpětnou vazbu. Projekt využívá unikátní srovnávací testy připravené podle nejnovějších poznatků a přináší porovnání se stovkami škol z celé ČR.

Díky testu obecných studijních předpokladů, používanému celosvětově ke zjištění předpokladů studentů k dalšímu studiu, je možno zjistit, nakolik žáci využívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech.

Výsledky naší školy v matematice, českém i anglickém jazyce jsou vysoce nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 90% škol v matematice a 70% v českém jazyce. V anglickém jazyce úroveň našich žáků je opět na vysoké úrovni, očekávané znalosti na konci základní školy (A2) dosahuje 95% žáků, více než polovina žáků je na úrovni B1, která je stanovená na konci střední školy, tedy na úrovni maturity. Pět procent testovaných žáků dokonce dosahuje úrovně C1.

V analýze výsledků bylo konstatováno, že potenciál našich žáků je využíván optimálně a jejich výsledky odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Tyto poznatky jednoznačně ukazují, že se s žáky v naší škole pracuje dobře nejen v době prezenční výuky, ale i v době covidové, tedy v průběhu distanční výuky.

Jen pro zajímavost, úroveň našich žáků v matematice je vyšší než pět zúčastněných víceletých gymnázií (celkem se testování zúčastnilo 12 gymnázií). Tyto výsledky společně s výsledky z předchozích let jasně ukazují, že se v naší škole s žáky pracuje koncepčně a zejména kvalitně.

Závěrem bych chtěl poblahopřát a poděkovat všem zúčastněným žákům i jejich pí učitelkám.

B. Stejskal