Testování praktických jazykových dovedností

Zde se dozvíte více o SCIO testování žáků pátých a sedmých tříd.