Střídavá výuka na 2. stupni v období od 12. do 23. října 2020

Všechny potřebné informace najdete zde.

ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY NA 2. STUPNI ZŠ DOBŘICHOVICE

Prezenční výuka – třídy se budou vzdělávat dle běžného rozvrhu

Distanční výuka – třídy se budou vzdělávat dle zadání práce pro distanční výuku na stránkách školy. Práce na týden 12. – 16. 10. 2020 bude zveřejněna do pondělí 12. 10. do 8 hodin. 

Týden od 12. do 16. října 2020

Prezenční výuka – celý 7.  a 9. ročník

Distanční výuka – celý 6. a 8. ročník

Týden od 19. do 23. října 2020

Prezenční výuka – celý 6.  a 8. ročník

Distanční výuka – celý 7. a 9. ročník

Školní jídelna

Žáci II. stupně mají v těchto dvou týdnech obědy automaticky odhlášeny. Kdo z rodičů bude mít zájem o stravu, ať děti přihlásí, min. však tři dni dopředu z důvodu zabezpečení patřičného množství potravin. Přihlášení žáci mohou přijít na oběd v době od 13.15 do 13.45.

Děkuji za pochopení.

Jana Sochacká

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ZAJIŠTĚNÍ STŘÍDAVÉ VÝUKY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

Ředitel školy rozdělí žáky školy podle tříd (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v týdnu od 12. do 16. října 2020 a která v týdnu od 19. do 23. října 2020.

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

Rozdělení tříd školy na 2 skupiny stanoví ředitel školy v závislosti na konkrétní organizaci školy, počtu tříd, počtu vytvořených skupin na výuku cizích jazyků, volitelných předmětů apod. Je tedy možná například varianta rozdělení:

  • podle celých ročníků, např. 1. týden: 6. a 7. ročník prezenčně, 8. a 9. ročník distančně, 2. týden opačně,
  • podle paralelních tříd v ročníku, např. 1. týden třídy „A“ prezenčně, třídy „B“ distančně, 2. týden opačně,
  • podle jiného vhodného kritéria při zachování jednotky „třída“ a poloviny tříd v prezenční výuce (lichý počet se může zaokrouhlit).

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb)

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.