„Slunce je střed, kolem něhož dokola obíhají světy“

Vesmírné učivo prvouky nám poskytlo nápad na dnešní výtvarnou výchovu. Zároveň si třeťáčci mohli vyzkoušet novou techniku – kašírování. Více zde.