Slunce do Domova důchodců

Celý den svítí jarní sluníčko do třídy 2.B a tak jsme se s dětmi domluvili, že kousek slunce doneseme do srdcí babiček a dědečků z místního domova důchodců.

Nacvičili jsme si básničky od spisovatele Miloše Kratochvíla, pár lidových písniček a vyrazili jsme na návštěvu. Obyvatelé domova důchodců nás srdečně přivítali a děti se předháněly o nejlepší přednes.

Po úspěšné recitaci žáci zazpívali i zatančili a sklidili nejenom velký potlesk a sladkou odměnu, ale vyslechli si pohádku z úst jedné babičky a básničku od všetečného dědečka.

Daniela Paletová