Školu hrou podle Komenského vyzkoušeli osmáci

V rámci projektu Březen – měsíc knihy se skupinky z 8. A a 8. B pustily do dramatizace učiva. Přesně to je totiž princip tak známého hesla Škola hrou, které máme i na základním kameni naší školy. J. A. Komenský totiž věřil, že učivo, které žáci zahrají jako divadlo, si lépe zapamatují. Osmáci si vybrali učivo, které pak zahráli ostatním jako scénku. Poučili jsme se např. o dopravních značkách, typech temperamentu, svatém Václavovi a jeho babičce sv. Ludmile, ale také o smrti Hitlera nebo Heydricha. Teď doufáme, že to bude fungovat a budeme si všechno dlouho pamatovat.

Na fotky se podívejte zde.