Školní psycholog

Mgr. Jana Pelinka Doksanská

Ordinace ZŠ Dobřichovice

budova v ul. 5. května 40, 3. patro

mobil: 724 513 270

doksanska@psychologieporadenstvi.cz

Pro školu pracuji každé pondělí a úterý 8.00 – 17.00, dle předchozí dohody.

Co lze řešit

Žáci:

 • Potíže s učením
 • Pomoc s plánováním domácí přípravy, hledání efektivních způsobů učení se
 • Pomoc při starostech se vztahy se spolužáky nebo dalšími dětmi ve škole
 • Pomoc při starostech se vztahy s dospělými
 • Řešení problémů v chování ve škole, ale i doma
 • Pomoc při překonávání krizových situací v rodině (odchod rodiče, přestěhování, úmrtí) i ve třídě.
 • Pomoc při výběru dalšího studia
 • Získat možnost se na chvíli zastavit a jen tak si popovídat

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Pomoc se zmapováním aktuálního vývoje vašeho dítěte. Bližší rozpoznání schopností a dovedností dítěte.
 • Pomoc při hledání správného typu studijního zatížení
 • Pomoc při řešení školních neúspěchů, hledání efektivních způsobů domácí přípravy
 • Pomoc při řešení problémů týkajících se výchovy nebo osobnosti dítěte
 • Pomoc při zjišťování klimatu třídy, řešení vztahových problémů mezi spolužáky.
 • Pomoc s výběrem dalšího studia pro Vaše dítě
 • Poskytování doporučení pro vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně

Učitelé a vychovatelé:

 • Pomoc s tvorbou třídního kolektivu či skupin dětí
 • Pomoc s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
 • Společné hledání řešení vztahových problémů mezi žáky
 • Krizová intervence
 • Zjišťování aktuálního klima ve třídě, výběr vhodných výchovných opatření a pomoc s jejich realizací
 • Pomoc v kontaktu s rodiči, dalšími vyučujícími
 • Získat možnost se na chvíli zastavit a jen tak si popovídat

Rozšíření působnosti pro školní rok 2014/2015 a 2015/16

 • Posilování pozitivního klimatu třídy
 • Rozvoj respektujícího chování

ZŠ Dobřichovice využívá služby školního psychologa již od roku 1998.
Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, studentům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č.72/2005 Sb. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí.

Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Školní psycholog spolupracuje s PPP Dvůr Králové, zejména v oblasti diagnostiky a péče o děti s e speciálními výukovými potřebami.

KDO?

Od roku 2000- dosud, se aktivně věnuji tzv. školní psychologii. V této době jsem také začala pracovat pro ZŠ Dobřichovice. Na půdě základních škol a mateřských škol vstupuji do aktivního kontaktu s dítětem. Následně pomáhám vytvořit zdravý vztah mezi dítětem – rodičem a pedagogem, kdy základním cílem je vyladit očekávání rodičů, učitelů a možností dítěte. Poskytuji učitelům podporu v oblasti metodologie výuky. Pomáhám učitelům při hledání cest jak konkrétní dítě vzdělávat, jak zohlednit jeho individuální zvláštnosti. Bližší informace najdete na www.psychologieporadenstvi.cz