Školní knihovna

…………………………………………………………………………………………

AKTUÁLNĚ

Pozvánka

Školní knihovna vás zve dne 14. března 2019 na čtenářskou dílničku s autorkou knihy Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka Pavlou Soletkou Krátkou a ilustrátorkou Marií Snášelovou Štorkovou.

Sraz ve školní knihovně ve 13:30. Předpokládaný konec v 15:00.

Cena: 100,- Kč

Určeno: pro prvních 20 zájemců z 2 až 4. tříd.

Daniela Paletová

………………………………………………………………………………………….

Víte, jak vznikla akce „Daruj knihu“ v naší škole?

Během ledna jsme s žáky ze Školní klubu navštívili školní knihovnu na I. stupni. Holky si chtěly zapůjčit nějaké holčičí romány. Zjistili jsme, že kniha, kterou jsme hledali, v knihovně nebyla. U této návštěvy se zrodil nápad oslovit paní učitelky, aby s žáky (1. až 5. tříd) sepsali seznam knih, které by si rádi v knihovně zapůjčili.

Rádi bychom do toho nápadu zapojili i rodiče. Pokud knihu ze seznamu budete mít doma a nebudete ji potřebovat, můžete ji do školní knihovny věnovat. Do darované knihy bude vlepena kartička s informací, kdo ji věnoval. Všechny knihy budou volně k dispozici na 1. stupni ve školní knihovně.

Seznamy budou vyvěšeny ve škole a zde.

Těšíme se, že se do této akce zapojíte a umožníte sobě i dalším dětem čtenářský zážitek.

Lenka Dvořáková a Daniela Paletová

………………………………………………………………………………………….

Již šestnáctým rokem je knihovna, která je umístěna v nové budově, otevřena pro všechny, kteří mají zájem o zajímavé knihy, příručky, encyklopedie nebo beletrii. Čtyřikrát týdně si mohou žáci vybrat z asi 3000 knih.

Knihy jsou půjčovány zdarma na 1 měsíc, ale není problém si kteroukoliv po předchozí domluvě ponechat i déle. Pokud žák nevrátí knihu včas a ani se nedohodne s knihovnicí na prodloužení, je povinen zaplatit pokutu 10 Kč za každou včas nevrácenou knihu.

Některé svazky, finančně velmi nákladné, nebo oborově nenahraditelné, jsou, tak jako i v jiných knihovnách, půjčovány pouze k prostudování.

Výpůjční doba ve školním roce 2018/19:

Út14.30 – 16.00
Čt14.00 – 15.30

 

Nové knihy jsou pořizovány z prostředků školy, každoročně je nám poskytnuta částka od KPŠ.

Mnohé tituly v knihovně pocházejí z darů, které nám pomáhají rozšiřovat nabídku zejména v oblasti beletrie.