Školní knihovna

Již šestnáctým rokem je knihovna, která je umístěna v nové budově, otevřena pro všechny, kteří mají zájem o zajímavé knihy, příručky, encyklopedie nebo beletrii. Čtyřikrát týdně si mohou žáci vybrat z asi 3000 knih.

Knihy jsou půjčovány zdarma na 1 měsíc, ale není problém si kteroukoliv po předchozí domluvě ponechat i déle. Pokud žák nevrátí knihu včas a ani se nedohodne s knihovnicí na prodloužení, je povinen zaplatit pokutu 10 Kč za každou včas nevrácenou knihu.

Některé svazky, finančně velmi nákladné, nebo oborově nenahraditelné, jsou, tak jako i v jiných knihovnách, půjčovány pouze k prostudování.

Výpůjční doba ve školním roce 2018/19:

Út14.30 – 16.00
Čt14.00 – 15.30

 

Nové knihy jsou pořizovány z prostředků školy, každoročně je nám poskytnuta částka od KPŠ.

Mnohé tituly v knihovně pocházejí z darů, které nám pomáhají rozšiřovat nabídku zejména v oblasti beletrie.

Od února bude v knihovně každou třetí středu v měsíci probíhat čtení, věnované známým autorům.

 

Fotografie ze čtení v knihovně

skolni_knihova_obr1
skolni_knihova_obr2