Školní družina

Školní rok 2018 – 2019

Informace o chodu školní družiny najdete vždy aktuálně na titulní stránce www.zsdobrichovice.cz.


6.45 – 7.45 a 11.45 – 17.00

Jana Bartlová

Lenka Dvořáková DiS., Jana Chvalová, Jana Janoušová, Jana Kratochvílová, Petra Lhotáková, Denisa Solničková, Bc. Eliška Šulcová, Martina Tláskalová

733 538 181

Náplň činnosti:

Družina má 8 oddělení. Nabízí širokou škálu aktivit pro žáky 1. stupně v odpoledních hodinách. Ve výchovné práci je činnost družiny rozdělena po celý školní rok do měsíčních tématických okruhů. Jednotlivé projekty jsou zaměřeny především na snižování agresivity a hlučnosti, rozvoj komunikačních schopností a vytváření estetického prostředí. Do činnosti jsou zařazovány relaxační chvilky, hry na postřeh, procvičování slovní zásoby a paměti, atd.

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání – školní družina

Tematické rozdělení měsíčních projektů a jejich cíle

Poplatek za ŠD:

300,- Kč měsíčně. Platbu školní družiny provádějte vždy na celé pololetí, viz. informační leták, který obdrží každý žák na začátku školního roku.

Číslo účtu ŠD:

6023-0388028359/0800
Platby na účet provádějte pouze převodem (ne v hotovosti). Potvrzení o zaplacení je třeba předložit vychovatelkám nebo na mailovou adresu druzina@zsdobrichovice.cz vždy do 15.10. a k 15.2.