Školní družina

Školní rok 2018 – 2019

Informace o chodu školní družiny najdete vždy aktuálně na titulní stránce www.zsdobrichovice.cz.


6.45 – 7.45 a 11.45 – 17.00

Jana Bartlová

Lenka Dvořáková DiS., Jana Chvalová, Jana Janoušová, Jana Kratochvílová, Petra Lhotáková, Bc. Eliška Šulcová, Martina Tláskalová

733 538 181

Náplň činnosti:

Družina má 8 oddělení. Nabízí širokou škálu aktivit pro žáky 1. stupně v odpoledních hodinách. Ve výchovné práci je činnost družiny rozdělena po celý školní rok do měsíčních tématických okruhů. Jednotlivé projekty jsou zaměřeny především na snižování agresivity a hlučnosti, rozvoj komunikačních schopností a vytváření estetického prostředí. Do činnosti jsou zařazovány relaxační chvilky, hry na postřeh, procvičování slovní zásoby a paměti, atd.

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání – školní družina

Tematické rozdělení měsíčních projektů a jejich cíle

Poplatek za ŠD:

300,- Kč měsíčně. Platbu školní družiny provádějte vždy na celé pololetí, viz. informační leták, který obdrží každý žák na začátku školního roku.

Číslo účtu ŠD:

VÁŽENÍ RODIČE,

ŠKOLNÍ DRUŽINA MÁ OD PROSINCE 2018 PRO PLATBY ZŘÍZEN NOVÝ BANKOVNÍ ÚČET:

286798408/0300 /PŘÍJMENÍ DÍTĚTE + TŘÍDA/

VE 2. POLOLETÍ JIŽ NEBUDE MOŽNÉ VYUŽÍVAT PŮVODNÍ!!!

Platby na účet provádějte pouze převodem (ne v hotovosti). Potvrzení o zaplacení je třeba předložit vychovatelkám nebo na mailovou adresu druzina@zsdobrichovice.cz vždy do 15. 10. a k 15. 2..