Sférické kino

Zde se dozvíte, jak děti ve školní družině objevovaly tajemství přírody.