Seznam odpadů a jak s nimi správně naložit

 • Autovraky – určená autovrakoviště (informace na pověřené obci), některé části do kovošrotů
 • C/PAP – jedná se o kombinované obaly složené z několika různých materiálů – směsný odpad (kromě nápojových krabic)
 • CD nosiče – směsný odpad
 • CD – plastový obal – kontejner na plasty
 • Elektrotechnika (“elektrošrot”¨) – počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony, kabely – prodejce, sběrný dvůr
 • Gumy, zahradní hadice – sběrný dvůr
 • Hygienické potřeby (kapesníky, pleny a dámské hygienické potřeby) – směsný odpad
 • Chemikálie, motorové oleje a barvy – sběrný dvůr nebo speciální automobil pro mobilní sběr nebezpečných odpadů, jde o NEBEZPEČNÝ ODPAD
 • Plasty, plastové sáčky a tašky (“igelity”) – kontejner na plasty
 • Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo – směsný odpad
 • Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka, alobal – ve větším množství sběrné dvory, kovošroty nebo směsný odpad
 • Léky – lékárna, nebo sběrný dvůr či speciální automobil na sběr nebezpečných odpadů
 • Nábytek, podlahové krytiny, sanita – sběrný dvůr
 • Nápojové krabice (nápojové kartony) – do kontejneru označeného nálepkou se sběrem tohoto odpadu
 • Oblečení – kontejnery charitativních společností nebo charita
 • Papír mastný a znečistěný, uhlový a voskovaný – směsný odpad
 • Pneumatiky – prodejce, sběrný dvůr
 • Polystyren pěnový – kontejner na plasty
 • Potraviny, bio odpad – kompostárna nebo směsný odpad, případně speciální kontejnery na sběr bioodpadu
 • Průklepová páska – směsný odpad
 • PVC – novodurové trubky, podlahové krytiny, misky (značka 3), některé hračky – objemnější odpady do sběrného dvora, ostatní do směsného odpadu
 • Stavební sutě – sběrný dvůr (je nutné vždy zjistit, jaké množství je od občanů odebíráno v konkrétním dvoře)
 • Zahradní odpad – vlastní zahradní kompost, kompostárna nebo sběrný dvůr
 • Železný šrot – výkupny druhotných surovin, kovošroty, sběrný dvůr