Seznam bankovních účtů

Přijímané platby

číslo účtu

variabilní symbol

text platby

Za obědy1038 – 0388028359/0800rodné číslojméno příjmení, třída
za školní družinu6023 – 0388028359/0800rodné číslojméno příjmení, třída
zpravidla za lyž. výcvik7034 – 0388028359/0800rodné číslojméno příjmení, třída
zpravidla platby za ŠVP, plavání388028359/0800rodné číslojméno příjmení, třída