Stávající (staré) účty budou uzavřeny k 25. 1. 2019. Do tohoto data budeme evidovat platby na starých i nových účtech, po tomto datu se budou platby zaslané na staré účty vracet příkazcům.

Změňte, prosím, i své trvalé příkazy. Děkuji.

Zuzana Klimešová, hospodářka školy

 

Seznam nových bankovních účtů

Přijímané platby

číslo účtu

variabilní symbol

text platby

za obědy ve školní jídelně286797798/0300rodné číslopříjmení, třída
za školní družinu286798408/0300příjmení, třída
za lyžařský výcvik286798731/0300prvních 6 číslic z rodného číslapříjmení, třída, akce
za týden objevů, za školní akce286796920/0300prvních 6 číslic z rodného číslapříjmení, třída, akce

 

Seznam stávajících bankovních účtů

Přijímané platby

číslo účtu

variabilní symbol

text platby

za obědy1038 – 0388028359/0800rodné číslojméno příjmení, třída
za školní družinu6023 – 0388028359/0800rodné číslojméno příjmení, třída
zpravidla za lyž. výcvik7034 – 0388028359/0800rodné číslojméno příjmení, třída
zpravidla platby za ŠVP, plavání388028359/0800rodné číslojméno příjmení, třída