Schola Pragensis

Veletrh středních škol, učilišť a gymnázií nabídl našim žákům možnost lépe se orientovat v nabídce jejich dalšího vzdělávání … Pokračování zde.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… pohovořit si se studenty, vyzkoušet si některé učební metody, obdivovat jejich produkty a nasměrovat se ke školám, které pak navštíví ve dnech otevřených dveří.

9. A jej navštívila již ve čtvrtek při otevření, ale ostatní mají možnost až do soboty 24. 11. 2018.

Radka Habešová