Sběr víček

se bude konat ve středu 4. 3. 2015 v obou budovách školy.