Sběr papíru a víček od PET lahví ve školním roce 2011 – 2012

V tomto školním roce jsme se opět rozhodli zorganizovat sběr starého papíru a víček od PET lahví.

Sběr víček:
1.stupeň – bude se konat vždy každý 1. čtvrtek v měsíci od 7:30 do 7:50 hod. u hlavního vchodu do budovy 1. stupně.
2.stupeň – bude se konat vždy každou 1. středu v měsíci od 7:30 do 7:55 hod. v domečku u budovy 2. stupně.

Za organizátory Hana Tomšíková