Sběr papíru a víček od PET lahví ve školním roce 2010 – 2011

V tomto školním roce jsme se opět rozhodli zorganizovat sběr starého papíru a víček od PET lahví. K tomuto rozhodnutí nás vedlo několik důvodů. Nejdůležitější je princip morální – povinností a zodpovědností každého obyvatele Země resp. znečišťovatele Země je zachovat životní prostředí v dobrém stavu i pro budoucí generace. A každá, byť i drobná pomoc, je dobrá. Tedy sběrem starého papíru pomáháme chránit lesy, opakovaně využívat suroviny, které nám poskytují.
Sběrem papíru také reagujeme na skutečnost, že rok 2011 byl vyhlášen Rokem lesů. Dalším důvodem je finanční přínos – děti si budou moci samy rozhodnout, jak s penězi, které získaly pomocí sběru, naloží. Proč sbírat papír je obvykle každému jasné, ale proč sbírat zvlášť víčka od PET lahví?
Víčka jsou vyrobena z tzv. HDPE plastu (recyklační značka 2). Tento plast má jiné vlastnosti než zbytek plastové PET lahve (ta je vyrobena z látky PolyEtylén Tereftalát). Je relativně odolný proti chemikáliím a dají se z něho vyrobit další obaly, plastový nábytek, ploty, palety…

Termíny:

Letos proběhnou celkem 3 akce zaměřené na sběr papíru.

  1. sběr – již proběhl – celkem se nasbíralo 2320kg starého papíru
  2. sběr proběhne začátkem dubna
  3. sběr proběhne v červnu

Doba a místo vybírání – zahrada prvního stupně ZŠ – vrata vedle školní jídelny, sběr bude probíhat denně od 7.15 do 7.50 v určeném termínu.
Praktické instrukce – ideální je svázat nebo dát do krabice zvlášť noviny, časopisy, kartony + ostatní. Kancelářské sponky, kovové části na sešití časopisů nevadí.
Do sběru nepatří papíry s kovovými, textilními či plastovými součástmi, desky knih, mastné či jinak ušpiněné papíry, kopíráky.
Sběr víček od PET lahví – sbíráme je celý rok a v dubnu v souvislosti se Dnem Země (24.4.) je všichni přinesou do školy dle instrukcí třídních učitelů.

Odvoz

S odvozem papíru nám pomáhá pan Neuberger z Kuchaře, víčka si odváží firma Stabilplastik z Prahy.

Hodnocení

  • u každé třídy se vypočítává průměr na jednoho žáka
  • sestaví se pořadí tříd u každého sběru zvlášť
  • 3 nejlepší třídy dostanou malou odměnu

Co s penězi?

1. stupeň – děti se rozhodnou, na jakou novou věc na školní zahradě budou sbírat (skluzavka, houpačka, prolézačka…)
2. stupeň – peníze si rozdělí do tříd, podle toho, kolik která třída nasbírala, pak se v rámci třídy dohodnou na jejich využití (školní výlet, občerstvení…..)

Přáli bychom si, aby se sběry staly trvalými akcemi školy, doufáme, že rodiče i děti je budou podporovat, jde přece o správnou věc.

Za organizátory Hana Tomšíková